Stand van zaken werkbudget Oekraïners in Amstelveen 1 december 2022

In de gemeenteraad van Amstelveen is op 29 maart 2022 ingestemd met een reservering ten laste van de algemene reserve voor een lokaal werkbudget Oekraïne van € 5 miljoen

19-12-2022 13:48
Amstelveenweb