Vertraging afvalinzameling door winters weer op vrijdag 16 december

Aangepaste route voor afvalinzameling Door gladheid is het mogelijk dat uw rolcontainer nog niet is geleegd. De inzamelwagens bekijken per straat of het afval veilig opgehaald kan worden. Veiligheid van...

16-12-2022 00:00
Gemeente Amstelveen