Steun voor themamarkten in Oude Dorp en voor vervolg 'Back on Track'

[AMSTELVEEN] De gemeente Amstelveen heeft aan twee nieuwe initiatieven subsidie verleend vanuit het Stimuleringsfonds Lokale Economie. Dit zijn de laatste twee die subsidie kunnen krijgen uit het fonds. De eerste aanvraag die is toegekend is van Ondernemersvereniging Amstelveen die steun vroeg voor een vervolg van het succesvolle trainingsprogramma 'Back on Track'. De tweede toegekende aanvraag komt van de samenwerkende ondernemers van het Oude Dorp. Zij vroegen subsidie aan voor verlevendiging van dit gebied met jaarlijks drie themamarkten.“Als college van B en W willen we de Amstelveense economie versterken door het verlenen van subsidies uit het Stimuleringsfonds Lokale economie. Veel ondernemers hebben het na corona en door de huidige prijsstijgingen nog steeds moeilijk. In deze tijden en onder deze omstandigheden, kunnen Mkb'ers goed ondersteuning gebruiken. En hierdoor kunnen we ook de onderlinge samenwerking tussen Amstelveense ondernemers nog verder verbeteren. Door cofinanc...

16-12-2022 16:00
Amstelveens Nieuwsblad