Nieuw opiumbeleid Amstelveen maakt maatwerk bij aanpak drugspanden mogelijk

[AMSTELVEEN] De gemeente heeft nieuw Opiumbeleid ontwikkeld om meer op maat op te kunnen treden tegen drugscriminaliteit in woningen. Wanneer drugs (hennepplantages) of de voorbereidingen voor drugshandel worden aangetroffen in een woning, kan de burgemeester op basis van het huidige Opiumbeleid besluiten het pand voor een bepaalde periode te sluiten. Bij sluiting blijken vaak meerdere factoren een rol te spelen waar het huidige Opiumbeleid geen rekening mee houdt. Het nieuwe beleid geeft de burgemeester binnen de bevoegdheden van de Opiumwet de mogelijkheden om dat wel te doen en gerichter op te treden.In het huidige beleid wordt een pand bij aanwezigheid van drugs vrijwel altijd gesloten. In het nieuwe beleid wordt, in tegenstelling tot het oude, de hele situatie in ogenschouw genomen en zowel naar de ernst van de overtreding gekeken als naar de omstandigheden van (eventuele) bewoners. In welke mate zijn de bewoners van het pand betrokken bij het misdrijf en wat zijn de persoonlij...

14-12-2022 16:00
Amstelveens Nieuwsblad