Topambtenaren niet van plan stikstofuitstoot Schiphol te beteugelen

In tegenstelling tot de ‘evenredige bijdrage’ die volgens minister Christianne van der Wal alle sectoren moeten leveren aan de stikstofproblematiek, blijkt de ambtelijke top van plan de luchtvaart te ontzien.

Dit blijkt uit een gisteren openbaar gemaakte notitie voor het overleg tussen de directeuren-generaal van de betrokken ministeries met datum 1 maart 2022. Die vergadering vond plaats in de opmaat naar de stikstofplannen die het kabinet in juni presenteerde. Die aanpak sloeg toen in als een bom.

In de notitie wordt besproken dat er een “grote en urgente opgave ligt om daar waar het kan ontwikkelruimte te realiseren”. In gewone-mensen-taal signaleren de ambtenaren hier dat het hele land op slot zit vanwege de stikstofwetgeving en dat het belangrijk is dat slot eraf te halen.

Groeiruimte“De ruimte die beschikbaar kan komen voor nieuwe economische en maatschappelijke ontwikkelingen is op korte termijn zeer beperkt”, zo weten de topambten...

10-12-2022 15:12
SchipholWatch