Amstelveen start inventarisatie naar mogelijkheden voor opvang asielzoekers

[AMSTELVEEN] Het college van B en W van Amstelveen start een inventarisatie van de mogelijkheden voor de opvang

van asielzoekers in de gemeente. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de zogenaamde Spreidingswet, het wetsvoorstel dat het kabinet naar buiten heeft gebracht om te komen tot een duurzame oplossing voor de asielcrisis. Uitgangspunt van die wet is dat gemeenten een taakstelling opgelegd krijgen om locaties voor opvangvoorzieningen voor asielzoekers te realiseren.

08-12-2022 13:02
Amstelveens Nieuwsblad