Partijen vragen om aanpak van stank en modder in waterpartijen Amstelveen

[AMSTELVEEN] Goed voor Amstelveen en D66 dringen bij B en W aan op verbetering van de waterkwaliteit in Amstelveen. Ze hebben de kwestie via schriftelijke vragen aangekaart bij het college. Ze vragen onder meer of het college is bekend met locaties waar volgens hen allang onderhoud en verbetering van

waterkwaliteit had moeten gebeuren. Het gaat daarbij onder meer om plekken waar stank en modder zijn in Middenhoven, Westwijk, Bovenkerk en Keizer Karel Park. De partijen willen van het college weten wat er nodig is om die slechte waterkwaliteit te verbeteren.

07-12-2022 15:23
Amstelveens Nieuwsblad