Amstelveen vernieuwt minimabeleid

[AMSTELVEEN] De gemeenteraad is woensdag akkoord gegaan met het aanpassen van het minimabeleid. Dit volgt op een onderzoek van de Rekenkamercommissie Amstelveen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van dit beleid. Met de instemming is de raad ermee akkoord gegaan dat aanbevelingen van de commissie in praktijk worden gebracht. Zo gaat beter gekeken worden naar de doelgroep, naar de effecten van het beleid en naar de mate van tevredenheid over het beleid.

04-12-2022 09:00
Amstelveens Nieuwsblad