College Amstelveen bereid om te kijken naar alternatieven voor deelscooters

[AMSTELVEEN] Het college van B en W gaat in het eerste kwartaal van 2023 de proefperiode van 5 jaar met deelscooters in Amstelveen evalueren. Dit elektrische vervoermiddel is bedoeld als alternatief voor de auto en is een aanvulling op het openbaar vervoer. De evaluatie vindt plaats op basis van de resultaten die tot op heden zijn bereikt. Daarbij zal het college ook nut en noodzaak van de deelscooters mee laten wegen. B en W laten daarbij weten ook bereid te zijn om te kijken naar andere alternatieven voor het gebruik van de deelscooters om een goede afweging te kunnen maken.

01-12-2022 13:42
Amstelveens Nieuwsblad