Besluiten van de gemeenteraad van Amstelveen op 30 november 2022

De gemeenteraad van Amstelveen heeft in zijn vergadering van 30 november 2022 onder andere besluiten genomen over het rekenkameronderzoek minimabeleid, de nota gemeentelijk vastgoed en de Groen van Prinstererlaan 114

01-12-2022 13:22
Amstelveenweb