Besluiten gemeenteraad 30 november 2022

Rekenkameronderzoek minimabeleid De Rekenkamercommissie Amstelveen heeft onderzoek gedaan naar het minimabeleid van de gemeente Amstelveen. De gemeenteraad onderschrijft de conclusies en heeft het college...

01-12-2022 00:00
Gemeente Amstelveen