Ook duizenden kubieke meters gifgrond rond Zwanenburgbaan

Nu Schiphol van plan is (zonder natuurvergunning) de Zwanenburgbaan op de schop te nemen, komen bijna dagelijks rapporten vrij over de milieuvervuiling rond die baan. Zowel de bodem als het grondwater bevatten schokkend hoge concentraties van onder meer PFAS, kankerverwekkende PAK’s, arseen, barium en andere zware metalen.

Bij elkaar gaat het opnieuw over tienduizenden kubieke meters zwaarvervuilde grond en blijken de gifstoffen in het grondwater terecht te zijn gekomen, tot zelfs ver buiten het eigen terrein van Schiphol, aan de noordzijde van de Zwanenburgbaan.

De vervuiling is zo ernstig dat zelfs de soepele normen die de gemeente Haarlemmermeer op verzoek van Schiphol opstelde, geen soelaas meer bieden. Specialisten van onderzoeksbedrijf Terrascan schrijven in een rapport van 22 januari 2019 dat “de concentraties PFOS zo hoog zijn dat er sprake moet zijn van een bron op de locatie of in de nabijheid”. Dat gaat over het noordelijke deel van de Zwanenburgba...

30-11-2022 20:55
SchipholWatch