Bewonersdelegatie ORS met ultieme oproep tegen ruimere geluidsnorm Schiphol

De officiële bewonersvertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) doen een ultieme oproep aan minister Mark Harbers om geen ruimere geluidsnormen toe te kennen aan Schiphol vanwege het groot onderhoud aan onder meer de Zwanenburgbaan.

“Onderhoud is een onderdeel van de normale operaties op Schiphol. Ieder jaar is er klein onderhoud aan alle banen, daarnaast is er vrijwel elk jaar sprake van groot onderhoud aan één van de banen.

Bij het huidige geluidssysteem worden de gevolgen volledig afgewenteld op de omgeving. Handhavingspunten worden verhoogd en baangebruik tabellen worden vervangen. Zoals ook blijkt uit de Internetconsultatie wordt dit door omwonenden als onrechtvaardig ervaren. Ook zonder onderhoud is de geluidsbelasting al bijzonder hoog en wordt de maximaal geadviseerde waarde door de WHO bijzonder ruim overschreden.

Met onderhoud is de overschrijding nog veel hoger en met name bij gebieden die nu ook al zwaar belast worden. Daar komt nog bij dat de o...

29-11-2022 00:19
SchipholWatch