Ingenieursbureau kraakt groot onderhoud Schiphol af

Schiphol pakt het groot onderhoud aan de start- en landingsbanen verkeerd aan waardoor het te veel tijd kost. Omwonenden krijgen zo te maken met veel meer overlast dan nodig is.

Dit concludeert het ingenieursbureau Witteveen+Bos na bestudering van de onderhoudsplannen van Schiphol. Dat gebeurde in opdracht van het ministerie van Infrastructuur (I&W).

De uitgangspunten voor de planning rammelen aan alle kanten, zo zien de ingenieurs. “Er is door Schiphol niet duidelijk onderbouwd waarom de werkzaamheden niet sneller kunnen worden uitgevoerd. Eerder is al aangegeven dat doorlooptijden in theorie kunnen worden verkort, door bepaalde keuzes te optimaliseren en door meer resources in te zetten. De door Schiphol aangeleverde informatie toont niet aan dat dergelijke optimalisaties onmogelijk zijn.”

In gewone-mensen-taal: Schiphol maakt onduidelijke keuzes waardoor het onderhoud uitloopt en zet onvoldoende middelen en mensen in om projecten vlot af te ronden.

Te zuin...

25-11-2022 10:47
SchipholWatch