Amstelveen wil regelingen voor minimagezinnen eenvoudiger maken

[AMSTELVEEN] De gemeente heeft diverse regelingen voor Amstelveense minima, maar die worden hiermee niet altijd bereikt. Volgens wethouder Marijn van Ballegooijen (Werk en Inkomen) is de overheid soms te ingewikkeld. “De komende periode onderzoeken we hoe we de drempel verder kunnen verlagen door aanvraagprocedures waar mogelijk te versimpelen. Amstelveense minima moeten makkelijker de weg naar de gemeente weten te vinden. Zo bereiken we meer mensen.” Met deze boodschap aan de gemeenteraad geeft wethouder het startschot voor de hervorming van het Amstelveense minimabeleid.

24-11-2022 11:59
Amstelveens Nieuwsblad