SP: ‘College moet bekendheid en toegankelijkheid minimabeleid vergroten’

[AMSTELVEEN]De SP-fractie in de gemeenteraad is verheugd dat het college van B en W heeft aangekondigd het budget voor sport en cultuur voor kinderen uit minimagezinnen te verhogen van 250 naar 375 euro. Daarmee geeft het college volgens de partij uitvoering aan een door de SP geïnitieerde motie. ‘Een goede eerste stap, maar daarmee zijn we er nog niet,’ aldus de raadfractie. De SP wil dat ook de toegankelijkheid en de bekendheid van de regelingen vergroot. Dat sluit aan bij de uitkomsten van een recent rekenkameronderzoek naar het minimabeleid in Amstelveen.

22-11-2022 11:16
Amstelveens Nieuwsblad