Handhavingsverzoek tegen groot onderhoud Schiphol

Eerder vandaag diende MOB een handhavingsverzoek in tegen het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan. Nu de Raad van State de bouwvrijstelling heeft geschrapt uit de stikstofwet, dient Schiphol eerst een natuurvergunning aan te vragen.

Het verzoek volgt op eenzelfde vraag van vorige week, waarin MOB aan het verantwoordelijke ministerie van Landbouw (LNV) vroeg de verbouwing van de Eerste en Tweede Kamer stil te leggen vanwege het ontbreken van de stikstofvergunning.

Schiphol is van plan om volgend jaar meer dan 500.000 vierkante meter asfalt van de Zwanenburgbaan te vervangen. Dat gaat gepaard met tienduizenden vervoersbewegingen wegens het aan- en afvoeren van asfalt en het transport van projectmedewerkers.

Bovendien wil Schiphol het vliegverkeer tijdens het onderhoud verplaatsen naar andere start- en landingsbanen waardoor er extra stikstofdepositie plaatsvindt op kwetsbare natuurgebieden. Dat mag niet volgens de Stikstofwet.

Om die reden heeft MOB – in samenwerki...

22-11-2022 13:28
SchipholWatch