College B en W Amstelveen moet het minimabeleid nu doorpakken!

Verhoging budgetten eerste stap, nu ook toegankelijkheid vergroten. Het College B en W Amstelveen kondigde aan het budget voor sport en cultuur voor kinderen uit minimagezinnen te verhogen van 250 naar 375 euro

21-11-2022 22:52
Amstelveenweb