Afvalzorgen in Zaanstad als gevolg van Schiphol-gifgrond

Komende dinsdag organiseert de gemeente Zaanstad een bijeenkomst voor bezorgde bewoners over afvaldump Nauerna bij Assendelft. Daar ligt onder meer met ‘forever chemical’ PFOS verontreinigde grond, afkomstig van Schiphol. Een voorbereiding op de informatieavond.

Omwonenden liggen al jaren in de clinch met de vennootschap Afvalzorg, de eigenaar en beheerder van locatie Nauerna. Het bedrijf hecht echter grote waarde aan deze locatie: de nabijheid van Schiphol maakt het mogelijk daar zwaarvervuilde grond te storten en te verwerken.

Afvalzorg legt dat zelf netjes uit in zijn jaarverslag over 2019: “Wij beschikken over twee locaties in de gemeente Haarlemmermeer waar licht PFAS-houdende grond kan worden verwerkt. Door de aanwezigheid van Schiphol zitten hier al hogere concentraties PFAS in de grond en kan de gemeente hogere normen hanteren”.

Hier staat niets meer of niets minder dan dat de vervuiling door Schiphol al zo groot is, dat er soepeler norme...

20-11-2022 09:25
SchipholWatch