Studenten Nova College bieden Amstelveen hulp bij maatschappelijke opgaven

[AMSTELVEEN] Bestuursleden en studenten van het Nova College hebben deze week in het raadhuis kennisgemaakt met B en W van Amstelveen. Twee studenten overhandigden daarbij een symbolische dobbelsteen aan het college. Op de zijden van deze dobbelsteen staan de maatschappelijke uitdagingen die spelen in de gemeente. Het Nova College heeft vanuit haar expertise aangeboden het college graag te willen helpen om te komen tot concrete oplossingen voor de maatschappelijke opgaven waar de gemeente mee te maken heeft. Het gaat dan onder meer om ontwikkelingen rondom Schiphol, leefbaarheid, wonen, maar ook de opgaven ten aanzien duurzaamheid, warmte, jeugdzorg en de opvang van nieuwkomers.

18-11-2022 09:00
Amstelveens Nieuwsblad