Stikstofvergunning Schiphol weer verder uit zicht, wanneer start het handhaven?

Het ziet ernaar uit dat de Raad van State volgende week een streep zet door de verzonnen afkapgrens van 25 kilometer voor het berekenen van stikstofdepositie. Daarmee verdwijnt het zicht op een natuurvergunning voor Schiphol. Wanneer start de minister met handhaven?

De aanvraag van een natuurvergunning door Schiphol leunt zwaar op deze afkapgrens. Dat is in feite een dubbele afkap, want ook alle stikstof die vliegtuigen boven de 900 meter vlieghoogte uitstoten, wordt gemakshalve niet meegeteld.

Met het sneuvelen van de 25 kilometer-grens (draadje over het waarom door wetenschapper Raoul Beunen) kan de aanvraag van Schiphol in feite de prullenbak in. Zonder deze grens wordt de opgave van het vliegveld om eindelijk te gaan voldoen aan de stikstofwetgeving vele malen groter. Waar nu de depositie van het vliegverkeer op de Veluwe net niet hoeft te worden meegerekend, moet dat na volgende week wél.

Profiteren van afkapgrensSchiphol vroeg eind vorig jaar nog uitstel voor het indi...

18-11-2022 16:45
SchipholWatch