Vliegherrie.nl noteert 130.880 meldingen in ‘gebruiksjaar’ 2022

Het gebruiksjaar 2022 van Schiphol – lopende van 1 november 2021 tot 1 november 2022 – heeft het ontstellende aantal van ruim 130 duizend meldingen opgeleverd. Alle meldingen zijn vandaag toegestuurd aan de Inspectie Leefomgeving & Transport. Een oproep aan lezers.

Vliegherrie.nl is in 2021 opgericht om gezicht te geven aan de ervaren hinder door het vliegverkeer boven ons land. Op de site kunnen melders onder meer aangeven wat de overlast voor hen persoonlijk betekent. Dit in tegenstelling tot officiële meldingskanalen als BAS (Schiphol) en DCMR (RTHA), waar mensen geen inhoudelijke melding kunnen indienen.

Vorig jaar heeft de Inspectiedienst Leefomgeving & Transport de meldingen van vliegherrie.nl voor het eerst opgenomen in de jaarlijkse rapportage De staat van Schiphol. SchipholWatch hoopt dat de cijfers ook in de nieuwe editie zullen worden meegenomen.

Vliegherrie.nl is een samenwerking van een groot aantal organisaties die strijden voor een betere leefomge...

17-11-2022 13:45
SchipholWatch