Meer geld voor sport- en cultuurdeelname jongeren minima

“We zagen dat de oude vergoeding niet meer toereikend was. Door het bedrag te verhogen komt er meer ruimte voor jongeren om te kiezen”, zegt Van Ballegooijen. Met de verhoging geeft het...

17-11-2022 00:00
Gemeente Amstelveen