Opkopen boerenbedrijven voor Schiphol wel degelijk op de agenda, zelfs bij Rutte

Hoewel minister Christianne van der Wal gisteren de Tweede Kamer voorhield dat de Rijksoverheid geen stikstofruimte voor Schiphol opkoopt, blijkt uit openbaar gemaakte stukken dat zo’n scenario wel degelijk op de agenda staat. Zelfs minister-president Rutte bemoeit zich ermee.

Dit valt onder meer op te maken uit een e-mail van 22 november vorig jaar van het ministerie van Infrastructuur (I&W) aan de collega’s bij Economische Zaken (EZ).

“Moeten alle stikstof-mitigerende maatregelen door Schiphol worden genomen (en gefinancierd)? Is dat realistisch? Of is er een constructie denkbaar waarbij de totale uitstoot door Schiphol wordt gemitigeerd (en gefinancierd), maar dat een deel van de dekenproblematiek wordt opgelost door generieke maatregelen vanuit het Rijk (plus financiering)?”

Simpel gezegd vraagt I&W zich hier af of Schiphol het opkopen van boerenbedrijven wel zal kunnen betalen, of dat een deel van die rekening kan worden doorgeschoven naar d...

16-11-2022 17:54
SchipholWatch