Nieuwe bom onder participatietraject Rotterdam Airport

Er ligt een nieuwe bom onder het participatietraject rond vliegveld RTHA in Rotterdam. Na bestudering van de regelgeving blijkt dat de bewonersdelegatie van meet af aan niet voldeed aan de voorwaarden. De belangen van burgers zijn hierdoor ernstig geschaad.

Dit blijkt uit een brief die bewonersvereniging BTV-Rotterdam gisteren stuurde aan minister Mark Harbers van Infrastructuur (I&W).

BTV wijst de minister op het feit dat de Commissie Regionaal Overleg (CRO) niet heeft deelgenomen aan het participatietraject, terwijl dat wel moet volgens de wet. Die schrijft immers voor dat de CRO erop dient toe te zien dat de belangen van alle deelnemers aan de commissie zo goed mogelijk worden behartigd.

Door af te zien van deelname is daarvan in dit participatietraject geen sprake geweest. Van enig toezicht was geen sprake, aangezien CRO geen deelnemer was in het traject.

Overleg met achterban verboden“Bewoners die zitting hebben of hadden in de CRO zijn door de procesbegeleide...

15-11-2022 15:33
SchipholWatch