Mogelijk vertraging bij bouwprojecten in Amstelveen door stikstof-uitspraak

[AMSTELVEEN] Het schrappen van de bouwvrijstelling stikstof door de Raad van State, kan mogelijk ook tot vertraging bij bouwprojecten in Amstelveen leiden. Het gaat om ontwikkelingen waarvoor in eerste instantie geen natuurvergunning vereist was. Voor deze projecten dient nu alsnog een stikstofberekening te worden uitgevoerd voor de aanlegfase, zodat bepaald kan worden of er alsnog een natuurvergunning aangevraagd moet worden. Dat meldt het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad.

15-11-2022 13:40
Amstelveens Nieuwsblad