Begroting 2023 vastgesteld; gemeenteraad mist visie college voor lange termijn

[AMSTELVEEN] De gemeenteraad heeft woensdag de gemeentebegroting voor 2023 vastgesteld. Voor de Amstelveners betekent dit dat rioolrecht en afvalstoffenheffing niet omhoog gaan en dat de OZB alleen verhoogd wordt met 4,5 procent inflatiecorrectie. Sommige raadsfracties verwijten het college van B en W dat het teveel gekeken heeft naar alleen 2023 en onvoldoende naar de jaren hierna.

11-11-2022 15:51
Amstelveens Nieuwsblad