Goed voor Amstelveen pleit voor terugkeer van dierenpolitie in Amstelveen

[AMSTELVEEN] Goed voor Amstelveen (GvA) pleit voor de terugkeer van de dierenpolitie in Amstelveen. Dit is volgens de lokale partij nodig, omdat Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland (waar ook Amstelveen onder valt) veelvuldig te maken heeft met incidenten waarbij dierenpolitie aanwezig zou moeten zijn. De partij gaat haar wens tijdens de komende raadsvergadering kenbaar maken door een motie in te dienen, waarmee om onderzoek wordt gevraagd naar het mogelijk maken van terugkeer van de dierenpolitie. Ook wil GvA een raadsgesprek organiseren waar mensen met expertise op gebed van dierenwelzijn informatie aan de gemeenteraad kunnen geven.

08-11-2022 10:07
Amstelveens Nieuwsblad