Communicatieadviseur (detachering)

Voor de gemeente Urk zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (detachering). Je bedenkt communicatie- en mediastrategieën. Je zorgt ervoor dat de organisatie deze via diverse kanalen tot uitdrukking kan brengen en in dialoog met de omgeving kan gaan. Daarnaast richt je je op de in- en externe communicatie. Je adviseert gevraagd en ongevraagd, waarbij je inspeelt op de actualiteit en signalen uit de omgeving en de organisatie. Ook adviseer, ondersteun en coach je de collegeleden bij perscontacten in het algemeen en interviews in het bijzonder. Je bent woordvoerder vanuit de gemeente richting de media. Tevens adviseer je het college inzake strategische communicatie rond actuele thema’s. Je bewaakt eenduidige communicatie en balans van aandacht voor de onderwerpen waarop Urk de focus legt. Verder ben je het eerste aanspreekpunt voor een aantal projecten die momenteel lopen. De verdeling van de projecten stem je af met de andere communicatieadviseurs. Tot slot adviseer en onders...

04-11-2022 13:38
Search & Co Groep