B en W: ‘Mogelijkheden om extra te besparen op straatverlichting beperkt’

[AMSTELVEEN] De gemeente Amstelveen ziet niet veel mogelijkheden om extra te besparen op de straatverlichting. In de afgelopen jaren is al een structurele afname van het gebruik van het aantal kWh gerealiseerd door toepassing van led-verlichting. Daarnaast wordt het licht In de nacht op lichtmasten van 6 meter of hoger al gedimpt. Het dimmen van lichtmasten die lager zijn dan 6 meter heeft relatief weinig effect op

het energieverbruik omdat deze lichtarmaturen al zijn voorzien van lage wattage

lampen. Het verder dimpen van de verlichting is uit oogpunt van verkeersveiligheid en sociale veiligheid ook ongewenst. Dat antwoordt het college van B en W op vragen van de CDA-raadsfractie.

27-09-2022 18:00
Amstelveens Nieuwsblad