CDA vreest voor vertraging bij bouwprojecten door tekort kwaliteitsborgers

[AMSTELVEEN] CDA Amstelveen wil van het college weten of er vanaf 2023 voldoende onafhankelijke kwaliteitsborgers beschikbaar zijn om alle nieuwe bouwprojecten te toetsen. Dit omdat met de invoering van de Wet kwaliteitsborging straks voor het bouwen van woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen geen vergunning meer nodig, maar een bouwmelding volstaat. De toets vooraf en het toezicht tijdens de bouw verschuift van de gemeente naar onafhankelijke private kwaliteitsborgers. Het CDA vreest dat een mogelijk tekort aan deze borgers zal leiden tot vertraging bij bouwprojecten in Amstelveen.

23-09-2022 18:00
Amstelveens Nieuwsblad