Bijdrage voor vier nieuwe initiatieven uit Stimuleringsfonds Lokale Economie

[AMSTELVEEN] Het college van B en W heeft aan vier nieuwe initiatieven subsidie verleend vanuit het Stimuleringsfonds Lokale Economie. Het gaat om aanvragen van de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Kostverlorenhof, de BIZ Amstelzijde, Winkelcentrum Westwijk en WinWinWerkt. Het Stimuleringsfonds lokale economie helpt bedrijven en ondernemers na de moeilijke coronaperiode te investeren in de lokale economie en de onderlinge samenwerking te verbeteren.

22-09-2022 16:00
Amstelveens Nieuwsblad