Amstelveen is tegen menstruatiearmoede op middelbare scholen

Inzet tegengaan menstruatiearmoede wordt gecontinueerd. Naar aanleiding van de motie 'Onderzoek ondersteuning van menstruatiearmoede|' is in het schooljaar 2021/2022 een proef uitgevoerd op Amstelveense middelbare scholen

22-09-2022 10:23
Amstelveenweb