PvdA Amstelveen vraagt steun voor jongeren met een beperking

[AMSTELVEEN] De PvdA-fractie in de gemeenteraad heeft via schriftelijke vragen aan het college van B en W om steun voor jongeren met een beperking gevraagd. De partij verwijst daarbij naar het recente rapport “Meedoen zonder beperking’ van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Dat rapport gaat over de financiële problemen van jongeren in de Wajong en Participatiewet. Volgens het rapport lopen jongeren met een beperking veel risico op langdurige financiële problemen. Dat komt onder andere door ingewikkelde wetten en regels, grote administratieve lasten, onzekere financiën en weinig toekomstperspectief.

19-09-2022 16:00
Amstelveens Nieuwsblad