Vernieuwing inspraak: burger moet meer gehoord worden

[AMSTELVEEN] De gemeente gaat inspraak en meepraten (‘participatie’) op een nieuwe leest schoeien. Inwoners moeten meer en vooral ook eerder betrokken worden bij plannen voor bijvoorbeeld bouwprojecten. Er is nieuw participatiebeleid in voorbereiding voor met name bouwprojecten, waarover de raad op 30 november besluit. Woensdag werden de raadsleden hier in een workshop op voorbereid.

15-09-2022 16:06
Amstelveens Nieuwsblad