Tweede Kamerfracties vragen steun voor plan bouw 2.500 studentenwoningen in Kronenburg

[AMSTELVEEN] Tweede Kamerlid Faissal Boulakjar (D66) heeft woensdag samen met Pieter Grinwis van de Christenunie een motie ingediend met een oproep aan de regering om op korte termijn een oplossing te vinden voor de problemen rond het plan voor bouw van 2.500 studentenwoningen in Kronenburg/Uilenstede. De Raad van State haalde in mei een streep door het bestemmingsplan dat de bouw van deze woningen mogelijk moet maken. Dit omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) geen verklaring van bezwaar had afgegeven om de studentencampus te realiseren vanwege de ligging binnen het beperkingengebied rond Schiphol.

15-09-2022 11:48
Amstelveens Nieuwsblad