Schaarse ruimte knelpunt bij verbeteren vestigingsklimaat voor bedrijven in regio

[AMSTELVEEN] De zes gemeenten in de regio Amstelland-Meerlanden, waar ook Amstelveen toe behoort, willen het vestigingsklimaat voor bedrijven verder verbeteren. De regio vormt al een belangrijke economische motor in ons land en de gemeenten willen deze economische positie versterken. Probleem daarbij is de druk op de ruimte, want ook de behoefte aan woningbouwlocaties is groot. Regionale samenwerking is daarom van belang. ‘Een aantrekkelijk vestigingsklimaat

voor bedrijven draagt bij aan de economische kracht en de welvaart en werkgelegenheid

voor onze Amstelveense ondernemers en inwoners,’ stelt het college van B en W ter onderstreping van het belang van een goede aanpak.

15-09-2022 18:00
Amstelveens Nieuwsblad