Geen denksportcentrum in uitbreidingsplan van De Meerkamp

[AMSTELVEEN] Er wordt geen denksportcentrum opgenomen in de definitieve uitbreidingsplannen voor zwembad De Meerkamp. Volgens B en W zijn de financiële risico’s te groot. Dat heeft het college van B en W aan de gemeenteraad gemeld op basis van de uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek. De raad had in juli 2021 om realisatie van het denksportcentrum gevraagd ‘onder voorwaarde dat de denksportverenigingen zich vooraf committeren aan het huren

van de beoogde ruimte en de daarbij behorende kostendekkende huursom’. Volgens het college is het de denksportverenigingen momenteel niet gelukt om de gemeente deze garanties te bieden.

08-09-2022 13:44
Amstelveens Nieuwsblad