Invoering van het nieuw box 3-systeem is verschoven naar 2026

Het kabinet is van plan om belasting te gaan heffen over het werkelijke rendement in box 3. In het coalitieakkoord is afgesproken om dit stelsel in 2025 in te voeren

06-09-2022 13:40
Amstelveenweb