Verkeershinder op parallelweg A9 langs zuidelijk deel Amsterdamse Bos

[AMSTELVEEN] In verband met de verbreding van de A9 voert aannemer Veenix vanaf half augustus tot half voert VeenIX werkzaamheden uit op en in de omgeving van de Burgemeester A. Colijnweg. Dat is de parallelweg van de A9 die langs het zuidelijk deel van het Amsterdamse Bos loopt. De werkzaamheden leveren verkeershinder op de Colijnweg op. Ook worden de onderdoorgangen onder de A9 in het Amsterdamse Bos gedurende enkele weken afgesloten.

12-08-2022 15:37
Amstelveens Nieuwsblad