Verkeershinder bij werkzaamheden kruising Nesserlaan - Bovenkerkerweg

[AMSTELVEEN] Er wordt gestart met de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de verdubbeling van de Bovenkerkerweg in het tweede en derde kwartaal 2023. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 25 juli tot en met 26 augustus.

23-07-2022 19:10
Amstelveens Nieuwsblad