Amstelveen vraagt Regioraad VRA extra aandacht voor (e-)fiets en OV

[AMSTELVEEN] De Vervoerregio Amsterdam heeft 16 juni haar ontwerpbegroting 2023-2026 en het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023-2031 verzonden aan de VRA-gemeenten waar ook Amstelveen toe behoort. Deze gemeenten krijgen, op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), de mogelijkheid om daar een zienswijze op in te dienen. Het college van B en W heeft na beoordeling van de stukken geconcludeerd dat een zienswijze dit jaar niet nodig is.

21-07-2022 19:00
Amstelveens Nieuwsblad