Amstelveen zal mogelijk weer het coronatoegangsbewijs invoeren, alleen BVNL is hierop tegen

13 juli 2022 heeft BVNL-Amstelveen een motie ingediend. In het kort kwam deze erop neer dat BVNL het college van B en W vraagt om nooit meer gebruik te maken van een lockdown en nooit meer van het coronatoegangsbewijs

20-07-2022 16:34
Amstelveenweb