Omran Baikari en SP blij met aangenomen motie voor sport- en cultuurbudget minima

[AMSTELVEEN] Tijdens de behandeling op 13 juli van de perspectiefnota is door de gemeenteraad unaniem een motie van de SP aangenomen om de hoogte van de vergoedingen voor deelname van kinderen uit minimagezinnen aan sport- en cultuuractiviteiten te onderzoeken en zo nodig te verhogen.

18-07-2022 15:00
Amstelveens Nieuwsblad