SP-Amstelveen onderzoek sport- en cultuurbudget kinderen minimagezinnen

Tijdens de behandeling op 13 juli 2022 van de perspectiefnota is door de gemeenteraad unaniem een motie van de SP-Amstelveen aangenomen

17-07-2022 09:28
Amstelveenweb