Arjen Siegmann van CDA over de Amstelveense Perspectiefnota 2023

Ik heb maar enkele minuten en wil dat wijden aan het belangrijkste onderwerp van de perspectiefnota. De perspectiefnota bevat een schokkende reeks cijfers: de uitgaven aan sociaal domein

15-07-2022 08:35
Amstelveenweb