Gemeenteraad stelt perspectiefnota 2023 vast

Perspectiefnota De Perspectiefnota vormt de basis om de dienstverlening en lopende projecten voortgang te laten vinden. Hierbij wordt rekening gehouden met de Oekraïnecrisis en de turbulentie in...

14-07-2022 00:00
Gemeente Amstelveen