Burgerbelangen Amstelveen (bbA) mist oprechte betrokkenheid College bij buurtinspraak

Beslissingen in de Amstelveense wijken kunnen een behoorlijke impact hebben op de buurt. 

bbA wil dat het college eerder in gesprek gaat met de bewoners. Ewa Petiet (bbA): “Wij willen opkomen voor de belangen van de Amstelveense buurtbewoners. Aan de Amsterdamse weg 311 komt een kinderopvang. De bewoners werden hierover geïnformeerd door een brief, terwijl eerder de vergunning werd geweigerd. Er ontstaat dan onvrede in de wijk”.

Bewoners maken zich zorgen over de verkeersveiligheid en hebben een brief met 90 handtekeningen verzameld en gestuurd naar het college. Het college (middels wethouder Raat) heeft gereageerd dat ze pas met de bewoners in gesprek willen als er een afgerond voorstel ligt van initiatiefnemer Partou Kinderopvang. Ewa Petiet: “Dit gesprek met de buurtbewoners moet natuurlijk gezien de onrust in de wijk eerder gebeuren en niet op het einde van het traject.” 

Buurtparticipatie is een van de belangrijkste pijlers van Burgerbelangen Amstelveen....

13-07-2022 13:25
Burgerbelangen Amstelveen