Senior strategisch content adviseur (interim)

Voor de gemeente Utrecht zoekt Redactie & Co een senior strategisch content adviseur (interim). Bij het organisatieonderdeel Corporate & Strategie ben je medeverantwoordelijk voor de implementatie van één nieuw intranet. Je bent de aanjager die erop toeziet toe dat deelprojecten in gang worden gezet en tijdig worden afgerond, om te borgen dat het nieuwe intranet tijdig kan worden opgeleverd. Je schakelt hierbij moeiteloos met zowel interne stakeholders op verschillende niveaus en stuurt externe bureaus aan. Je weet hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en delegeert waar nodig, zodat de voortgang van de implementatie wordt geborgd. Binnen jouw rol ga je zelfstandig te werk, maar maakt als teamplayer verbinding met collega’s en weet hen tijdig te betrekken en te enthousiasmeren om bij te dragen aan het bouwen van het nieuwe intranet als belangrijkste interne communicatiemiddel binnen de gemeente Utrecht. Na oplevering van het nieuwe intranet blijf je betrokken bij de verdere dooron...

11-07-2022 11:43
Search & Co Groep