VVD: ‘Autoluw Amsterdam verschuift parkeerproblematiek naar Amstelveen’

De Amstelveense VVD vreest dat het plan om Amsterdam zo veel als mogelijk autoluw te maken, gevolgen gaat hebben voor de inwoners van Amstelveen. De lokale fractie heeft hiervoor aandacht gevraagd bij de Vervoersregio Amsterdam. 

De voorzitter van de Vervoersregio Amsterdam (tevens D66-wethouder verkeer in de hoofdstad) heeft volgens de VVD aangegeven dat het autoluw maken van  Amsterdam haar grootste prioriteit is. De Amstelveense  VVD zou graag zien, dat hierbij rekening gehouden wordt met de gevolgen voor Amstelveen.

VVD-raadslid Menno van Leeuwen is duidelijk:: “Het autoluw maken van Amsterdam verschuift het parkeerprobleem naar de omliggende gemeentes. Continue parkeren hier auto’s om vervolgens naar de tram te lopen of een vouwfiets uit de kofferbak te halen en richting Amsterdam te fietsen. In onze ogen is het juist de taak van de Vervoerregio om dit soort problemen tegen te gaan.”

Betaalbaar en fijnmazig OV

Naast het waterbedeffect dat volgens Van Leeu...

08-07-2022 14:23